Những kiến thức và kỹ năng cần có để trở thành điều dưỡng

Để trở thành điều dưỡng viên giỏi cần trang bị những kiến thức và kỹ năng như thế nào? Nếu như bạn đang quan tâm đến thông tin này mời bạn tham khảo một số thông tin trong bài viết dưới đây nhé.

Nghề Điều dưỡng có một quy tắc đạo đức quan trọng hàng đầu với vai trò chăm sóc bệnh nhân. Mỗi điều dưỡng viên để làm tốt công việc của mình thì cần chú ý đến từng chi tiết để phục vụ công việc cũng như báo cáo chuẩn xác các thông tin với bác sĩ. Ngoài ra, điều dưỡng viên cần có khả năng giữ bình tĩnh, linh hoạt và sự cẩn trọng là tố chất cần thiết.

Vậy đó có phải là tốt chất và kiến thức cần thiết của một điều dưỡng viên giỏi để có thể làm nghề tốt hơn. Nếu quan tâm thông tin này mời bạn tham khảo một số thông tin trong bài viết dưới đây.

Điều dưỡng viên phải am hiểu về thuốc

Để làm nghề thì mỗi điều dưỡng viên cần có sự hiểu biết cũng như quản lý tốt các loại thuốc. Thường thì bác sĩ sẽ cho toa thuốc trừ khi bạn là điều dưỡng viên là người làm việc lâu nằm có kinh nghiệm chuyên môn cao.

Điều dưỡng viên có thể sử dụng kỹ năng đánh giá của họ để xác định thuốc mà một bệnh nhân cần có sau đó là viết toa thuốc. Cùng với đó, họ phải cung cấp được những đánh giá liên quan đến tình trạng của bệnh nhân tại thời điểm mà bác sĩ kê thuốc. Nếu như bệnh nhân không ổn định và việc sử dụng thuốc giúp họ trở nên khá hơn thì phải báo ngay cho bác sĩ để điều chỉnh hay ngưng sử dụng đế khi bệnh nhân thực sự cải thiện.

Điều dưỡng là nghệ thuật

Ngành điều dưỡng được biết đến là một nghệ thuật và khoa học. Để thành công trong sự nghiệp của mình bạn phải thực hiện tất cả các nhiệm vụ trên cũng như thực hành nghệ thuật điều dưỡng đó là công cụ mà điều dưỡng viên học hỏi theo thời gian.

Một phần của nghệ thuật điều dưỡng đó là biết cái gì sai trong khi mọi thứ dường như đúng. Nên nhớ cảm giác quen thuộc là một phần qua trọng đối với điều dưỡng viên để thành công và mang đến an toàn cho bệnh nhân. Điều dưỡng viên phải liên tục cập nhật thông tin liên quan đến bệnh nhân và biết cân nhắc thông tin nào là quan trọng vào thời điều đó.

Yếu tố khoa học của điều dưỡng được phát triển từ giá trị phòng thí nghiệm được gọi là bệnh lý của bệnh nhân và quan trọng là dấu hiệu bệnh lý. Những giá trị phải được giải thích và quyết định cho việc chăm sóc cùng với ý thức của điều dưỡng và nhu cầu hiện tại của bệnh nhân. Nếu như điều dưỡng viên  biết kết hợp giữa khoa học về điều dưỡng và nghệ thuật điều dưỡng thì điều dưỡng viên có thể thành công và được bệnh nhân yêu mến.

Điều dưỡng viên phải có kỹ năng đánh giá chuẩn xác

Kỹ năng quan trọng của điều dưỡng viên đó là khả năng đánh giá toàn diện về thể chất của bệnh nhân. Bạn cần phải tập hợp dữ liệu về những điều kiện trong bệnh lý trong đó một phần của đánh giá đó là nghe tim phổi và mạch đập nhưng một đánh giá toàn diện bao gồm nhiều chi tiết hơn.

Đánh giá cần tiến hành hằng ngày trong mỗi ca có thể là nhiều hay ít tùy thuộc vào điều kiện ở một thời điểm thích hợp. Cùng với đó, mục đích của việc đánh giá bệnh nhân đó là ghi nhận lại tiến độ cũng như nhận ra càng sớm càng tốt bất kỳ thay đổi nào trong điều kiện đó.

Điều dưỡng viên “luật sư” của bệnh nhân

Biện hộ cho bệnh nhân trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của điều dưỡng viên. Những điều dưỡng viên cần phải hành động thay mặt cho bệnh nhân của mình khi tham gia vào những hoạt động chăm sóc sức khỏe hay nhóm sức khỏe.

Ví dụ như mỗi điều dưỡng cần phải thông báo cho đội hô hấp khi bệnh nhân khó thở. Hay có thể hiểu là điều dưỡng viên hành động như là người ủng hộ bệnh nhân trước mặt bác sĩ. Hay mỗi điều dưỡng viên cảm thấy việc điều trị của bác sĩ là không có cơ sở và nguy hiểm cho bệnh nhân. Hãy nên đưa ra lời lẽ thuyết phục khi giải quyết những vấn đề liên quan đến bệnh nhân và bác sĩ hay các nhân viên y tế khác.

Điều dưỡng viên luôn lắng nghe

Cần phải ghi nhớ bạn là điều dưỡng viên chứ không phải máy móc. Những trang thiết bị thông báo với điều dưỡng viên rằng bệnh nhân ổn song bệnh nhân lại không nghĩ như thế. Trên thực tế máy móc cũng có thể sai sót và thường chỉ đưa ra một hình ảnh về bệnh nhân nhưng trên thực tế thì bệnh nhân có muôn vẻ. Vì thế mà để trở thành điều dưỡng viên giỏi cần phải biết lắng nghe những gì bệnh nhân nói, cả lời nói hay không lời nhé.

Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Tư vấn tuyển sinh:  024 224 888 33 – 0935 388 555